Testimonis i herències documentals de l'exili

Milers de dones i homes van romandre per sempre més marcats per l’exili. L’excepcionalitat traumàtica d’aquesta experiència ha comportat que molts dels exiliats/des hagin conservat durant anys documentació d’índole diversa que testimonia la seva vivència. Fruit de donacions i cessions dels protagonistes de l’exili republicà, en aquest espai es mostren, alguns d’aquests materials. Aquests fons permeten observar l’exili des d’una òptica més individualitzada i personal.

Accés a 'Testimonis i herències documentals de l'exili' del MUME