Fons Francisco Ocaña Sánchez

Francisco Floreal Ocaña Sánchez (L’Hospitalet de Llobregat, 1923 - Mèxic, 2014)


Educador anarquista exiliat a Mèxic a la fi de la Guerra Civil. Es va criar amb els seus cosins i els seus oncles Antonio Ocaña i Carmen Sánchez, qui es van fer càrrec d’ell des que era molt petit degut a que la mare es va morir i el pare va desaparèixer.


La família Ocaña Sánchez, de tradició ideològica anarquista, va tornar a Barcelona l’any 1931, després del seu primer exili a causa de la dictadura de Primo de Rivera. L’any 1932 va fundar l’Escola Moderna, que formava part de la Federació d’escoles de Catalunya i seguia el mètode de l’Escola Racionalista de Ferrer i Guàrdia. L’escola va anar creixent de mica en mica fins arribar als 400 alumnes. El 25 de gener de 1939, però, el centre educatiu va haver de tancar les seves portes a causa de la forçosa marxa de la família a un segon exili.