Fons Josep Vilalta i Pont

Josep Vilalta i Pont (Les Oluges, 1904 - Narbona, 1987)


Mestre republicà que va estudiar la carrera de magisteri a l’Escola Normal de Lleida i va ampliar els seus estudis mitjançant beques i ajudes durant la República. Era militant del PSUC i estava afiliat a la Federació de Treballadors de l’Ensenyament (FETE-UGT).