Documentació personal (Mir Fàbrech)

[Retrat de Josep Mir]

Image open access

Carnet de identidad

Text open access