Documentació personal (Mir Fàbrench)

[Retrat de Josep Mir]

Imatge open access

Carnet de identidad

Text open access