[Segells de la República Espanyola]

Share
Segell amb la cara de Blasco Ibáñez, valor: 5 cèntims; segell amb la cara de R. Zorrilla, 25 cèntims; segell fiscal de la Segona República Especial Movil, 10 cèntims; segell fiscal de la Segona República Especial Movil, 15 cèntims ​
​Tots els drets reservats