Benvinguts al Repositori Digital de la UdG

Sobre el DUGiFonsEspecials
DUGi Fons Especials és el Repositori Digital de manuscrits, correspondència i documents dels Fons Especials de la Biblioteca de la Universitat de Girona. Té com a objectiu preservar i difondre àmpliament les col·leccions especials de la Universitat de Girona. Contribuint a augmentar la visibilitat d'aquests documents, i de la mateixa UdG, dotar de valor als documents amb la indexació, la cita bibliogràfica estàndard i la URL permanent i protegir l'ús posterior que es faci dels documents, garantint la preservació dels materials dipositats.
El Servei de Biblioteca és el responsable del DUGi Fons Especials que utilitza un programari lliure (DSpace, Postgres, SOLR, etc.), i recolzat sobre un sistema operatiu lliure (Linux).
El DUGi Fons Especials s'integra amb sistemes d'informació com la Memòria Digital de Catalunya (CSUC), Europeana i Hispana.
Les funcions del repositori són:
 • garantir la interoperabilitat: els documents del repositori es poden localitzar a través d'altres repositoris i cercadors que utilitzen els mateixos estàndards, i a través de Google i altres cercadors d'internet;
 • augmentar la visibilitat i l'impacte dels fons i col·leccions especials de la Biblioteca de la UdG. Aplica tècniques d'optimització de cercadors (SEO) per posicionar els ítems a la xarxa i oferir la màxima visibilitat;
 • indexar els continguts i fer-los recuperables;
 • recollir una gran diversitat de documents pel que fa a suports, temàtica i tipologia;
 • permetre la transversalitat, l'accés i ús dels materials a altres professors i estudiants de la UdG i del món;
 • proporcionar un control d'autoritats, garantint la inexistència de punts d'entrada duplicats;
 • garantir la marca de qualitat UdG.
Objectius
Els objectius del repositori són:
 • augmentar la visibilitat i l'accés dels documents digitalitzats dels Fons Especials de la biblioteca i dipositats en el repositori digital institucional de la UdG;
 • afegir valor als documents amb la indexació i la cita bibliogràfica estàndard;
 • protegir l'ús posterior que es faci dels documents i els drets de propietat intel·lectual, a través, si s’escau, de les llicències Creative Commons;
 • garantir la preservació dels materials dipositats i que cada objecte digital tingui un URL permanent;
 • actuar d'arxiu dels fons especials de la universitat i facilitar els usos posteriors (compartir material, reciclar material, estalvi de duplicitats, ...).
Qui pot dispositar?, què es pot dipositar?, quins formats?
Els documents manuscrits i mecanoscrits digitalitzats dels fons especials de la biblioteca de la Universitat de Girona es dipositaran des de la Unitat de Projectes i Comunicació.
A DUGiFonsEspecials es dipositen els següents materials:
 • correspondència personal;
 • articles de premsa manuscrits i mecanoscrits;
 • fotografies;
 • discursos de conferències;
 • llibres i capítols de llibre manuscrits i mecanoscrits;
 • documents inèdits, etc.
DUGiFonsEspecials accepta tot tipus de formats malgrat que es recomana el format PDF.
L'accés als continguts
L'accés al DUGiFonsEspecials és lliure, els registres són públics i oberts a tothom. No obstant això, el text complet a determinats documents digitals poden tenir algunes restriccions com són les cartes, targetes, postals, llibres manuscrits, etc. Aquestes restriccions s’apliquen per acomplir el que marca la Llei de Propietat intel·lectual. Quan obtenim autorització expressa dels seus autors o en el cas que ja s’ha superat el període obligatori de protecció de l’obra i passa a domini públic, aquests documents s’alliberen. Fins al moment s'identifiquen amb un cadenat. Podeu sol·licitar l’accés al document amb finalitats d’estudi o recerca a través de l'opció “sol·licitar còpia”.
Preservació de continguts
Per tal de garantir la preservació dels continguts dipositats, periòdicament:
 • se'n revisa la integritat;
 • se'n fa còpies de seguretat;
 • se'n garanteix l'accés gestionant els possibles canvis de format necessaris.
Política de reutilització de les metadades
El lloc web dóna accés a informació de la Universitat de Girona. La Universitat de Girona treballa perquè tots els recursos d'aquest lloc web estiguin disponibles per a la seva reutilització. En aquest sentit, totes les metadades es publiquen sense restriccions de reutilització i sota les condicions de la llicència Creative Commons CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Oferiment al Domini Públic. No obstant això, si reutilitzeu dades publicades al DUGiFonsEspecials, cal citar-ne l'origen i no desnaturalitzar el sentit.
L'accés a les publicacions per mitjà del DUGiFonsEspecials no modifica el règim dels drets dels autors dels textos, de les institucions a les quals pertanyen o dels editors. Per qualsevol dubte que es pugui plantejar en relació a la utilització dels textos cal adreçar-se als mateixos autors o a les institucions a les quals aquests pertanyen. En el cas que no es disposi d'informació sobre els drets de les publicacions, només es podran utilitzar d'acord amb la normativa de propietat intel·lectual.
Si considereu que alguna informació o text infringeix els vostres drets o els drets de terceres persones podeu adreçar-vos a biblioteca.projectes@udg.edu

Comunitats