Documents del Fons Monzó Lasala (donació Joaquim Vidal)

ex-libris Joaquim Vidal

El fons, procedent de la biblioteca del prohom barceloní Joaquim Monzó Lasala, està format per per uns 400 documents solts, relligats de manera factícia. Aquests documents, alguns manuscrits i d’altres impresos, consisteixen en escrits d’al·legacions, herències i successions, així com privilegis i immunitats i documents de propietat. El rang cronològic abastat és del s. XVI al XX, amb una especial presència de documents del s. XVIII i XIX i alguns del XVII. Les llengües dels documents són el llatí, el català i el castellà i l’àmbit geogràfic és la ciutat de Barcelona i pobles de la província. S’hi esmenten diferents institucions eclesiàstiques de la ciutat, com ara el Monestir de Sant Agustí o el Convent de la Mercè, entre d’altres, així com institucions com la Llotja de Mar o les diferents confraries de la ciutat, com la Confraria dels Pallers.

Citeu com: Fons Monzó Lasala (Universitat de Girona)

Lloc web del fons: https://fonsespecials.udg.edu/monzo-lasala/