Documents del Fons Manuel Brunet

El Fons documental Manuel Brunet recull l'arxiu personal del periodista i escriptor Manuel Brunet i Solà. Hi figuren un gran nombre de manuscrits de les seves obres, algunes inèdites, i una àmplia mostra de la seva correspondència amb intel·lectuals dels anys trenta i quaranta. En conjunt, un fons valorat per a l’estudi de la cultura catalana de la primera meitat del segle XX.

Lloc web del fons: https://fonsespecials.udg.edu/Brunet

[Notes històriques]

Cont. press open access

La Doctrina Truman

Cont. press open access

Cuando imaginamos

Cont. press open access

Guerra urbicida

Cont. press open access