Documents del Fons Tom Sharpe

El juny de 2013, Thomas Ridley Sharpe, més conegut com a Tom Sharpe, moria a Llafranc, llegant a la Dra. Montserrat Verdaguer els seus papers personals, amb l'encàrrec d'escriure la seva biografia. El setembre de 2015, la Dra. Verdaguer decideix donar a la Universitat de Girona uns 1200 llibres de la biblioteca personal de l'escriptor britànic i els manuscrits originals de la seva producció literària perquè siguin utilitzats per a la docència i la investigació.

La part documental del fons està formada pels manuscrits originals de les seves obres, amb les diferents versions i esborranys, i els guions de les adaptacions cinematogràfiques i televisives de les seves novel·les, tots ells amb anotacions manuscrites de l'autor.

Aquest fons permetrà als investigadors aproximar-se, a partir dels documents originals, a la figura i l'obra d'aquest escriptor britànic, especialitzat en el gènere de novel·la humorística, que va viure una intensa vida i que va residir els darrers 20 anys en aquest poble de la Costa Brava.

Lloc web del fons: https://fonsespecials.udg.edu/Sharpe

Jerarquia 
Collections in this community

[Retrats]

Image open access

[Hotel Llevant]

Image open access

[Exteriors]

Image open access

[Estudi]

Image open access