Fons Michele Taruffo

 

El fons bibliogràfic té una gran rellevància i contribuirà a posicionar la Biblioteca de la UdG com una de les més completes del país en l’àmbit del dret processal del segle XX, especialment l’italià, alhora que el convertirà en un centre de referència per als estudiosos de l’obra del professor Taruffo arreu del món.

Lloc web del fons: https://fonsespecials.udg.edu/michele-taruffo/

Jerarquia 
Collections in this community