Carta de 1940-02-06 a Dolors Cos des de Montalban

Compagnie Olivier
Share
Carta a Dolors Cos per informar-la que el contracte tindrà una vigència fins que la companyia sigui a Montalban ​
In copyright In copyright