Certificat mèdic de Dolors Cos

Doctor Guerriero
Share
Certificat mèdic de Dolors Cos on hi consta que no pateix tuberculosi pulmonar, ni cap malaltia infecciosa i que va ser vacunada el mes de juny de 1939 ​
In copyright In copyright