Carta de 1946-12-27 a Dolors Cos des de París

Share
Carta a Dolors Cos per excusar-se de no haver-li respost les cartes i per preguntar-li com porta la seva novel·la ​
In copyright In copyright