Entrevistes a mestres exiliats

Entrevista a Carme Izaguirre

Esdeveniment embargoed access

Entrevista a Jordi Vilardell

Esdeveniment embargoed access

Entrevista a Modest Clavé

Esdeveniment open access

Entrevista a Carrasquer

Esdeveniment embargoed access