00:00/00:00
​14-01-tampico-exalumnes-cervantes.mp3
​14-02-tampico-exalumnes-cervantes.mp3

Entrevistes a antics alumnes del colegio Cervantes

Share
Entrevista realitzada a la ciutat de Tampico el 13 de novembre de 2004 a antics alumnes del Colegio Cervantes sobre els seus records dels mestres de l'escola entre els anys 50-67 ​
​Tots els drets reservats