00:00/00:00
​06-01-josep-casso.mp3
​06-02-josep-casso.mp3

Entrevista a Josep Cassó (Pitu, de Tapis)

Cassó, Josep
Share
Entrevista a Josep Cassó, nascut a Tapis el 1924, sobre l'època de la guerra a Tapis, els anys d'estudis a Tapis fins els 14 anys, la gent que passava la frontera durant la retirada i després la guerra i els masos que hi havia a Tapis ​
​Tots els drets reservats