00:00/00:00
​22-01-rosa-m-duran.mp3

Entrevista a Rosa M. Duran

Duran i Gili, Rosa Ma
Share
Entrevista amb Rosa M. Duran relacionada amb els seus records sobre la seva família abans de la guerra, la seva experiència escolar a Barcelona abans de l’ exili i durant l'estada a Montpellier entre els anys 1939 a 1942 i sobre el Lycée Franco-Mexicà. Es refereix a altres companys i professors exiliats i a les activitats escolars que es feien al Lycée Franco-Mexicà i a la tasca docent que varen fer els seus pares en arribar a Mèxic ​
​Tots els drets reservats