Visualitzant Sarrà Serravinyals, Salvador per data de creació