Carta de 1959-06-29 a José Ferrater Mora des de Santiago de Xile (Xile)

Compartir
Sarrà comunica a Ferrater que ja ha publicat el seu llibre i que li fa enviar a través de l'editorial. Li comenta com es troba la seva família i li explica que ell ha patit alguna malaltia i accident ​
​Tots els drets reservats