Carta de 1973-05-11 a Josep Ferrater Mora des de Sevenoaks (Anglaterra)

Share
Explica que ha rebut una beca per poder consultar algunes biblioteques espanyoles. Comenta que continua treballant sobre història de la Lògica però que té alguns problemes amb l'editor ​
In copyright In copyright