Carta de [s.d.] a Josep Ferrater Mora des d'Ontario (Canadà)

Share
Agraeix la tramesa del llibre de Ferrater i pensa que el tema li pot interessar molt doncs ja ha llegit altres estudis referents al llenguatge ​
In copyright In copyright