Carta de [s.d.] a José Ferrater Mora des de Ontario (Canadà)

Compartir
Comenta que queda una plaça lliure al seu departament en l'especialitat de Fenomenologia. Explica la seva relació amb els estudiants interessats en història de la Lògica i fa referència a altres aspectes de la vida al campus ​
​Tots els drets reservats