Contestació [al discurs d'ingrés a l'Academia del Professor Josep Ma. Font Rius]

Vicens Vives, Jaume
Share
Rèplica de Jaume Vicens Vives al discurs d'ingrès a l'Acadèmia del professor Dr. Josep Maria Font Rius, en versió manuscrita i mecanoscrita ​
In copyright In copyright