Carta de [1963]-07-02 de Joan Ferraté a l'Editorial Seix Barral

Ferraté, Joan
Share
Còpia de la carta que Ferraté envia a l'editorial per comentar les discrepàncies sobre el contracte i obrir la possibilitat de diàleg. Confirma la recepció dels exemplars de la fe d'errades ​
In copyright In copyright