Carta de [1963]-07-02 de Joan Ferraté a l'Editorial Seix Barral