Carta de 1976-06-22 a José Ferrater Mora des de Mèxic D. F. (Mèxic)