Carta de 1976-06-22 a José Ferrater Mora des de Mèxic D. F. (Mèxic)

Bunge, Mario
Share
Envia a Ferrater un document sobre probabilitat que pot ser útil per a una nova edició del "Diccionario". Demana a Ferrater si coneix alguna editorial espanyola interessada en traduir-li dos llibres ​
​Tots els drets reservats