Demanda d'autorització per viure al Voló

Cos Roget, Dolors
Share
Demanda d'autorització per viure al Voló (Rosselló) amb validesa prorrogada fins l'abril de 1946 ​
In copyright In copyright