Certificat acreditatiu de Dolors Cos com a mestra d'escola

Share
Document que acredita que Dolors Cos ha treballat com a mestre d'escola ​
In copyright In copyright