Rebuts de lloguer de Dolors Cos

Sébérac, Madame
Share
Rebuts de lloguer corresponents als mesos d'octubre i novembre de 1939 i al gener de 1940 ​
In copyright In copyright