Laissez Passer a Montauban de Pilar Roget Oliveras

Share
"Laissez-passer" de Pilar Cos on hi consten les seves dades personals i físiques, així com totes les vegades que es va anar prolongant el permís ​
In copyright In copyright