1315, gener, 28. Reconeixement

Texto Completo
Compartir
Reconeixement de Blanca de Palera, monja de Sant Daniel i administradora de l'obra de l'altar de Sant Benet, d'haver comprat per l'altar de Sant Benet de Sant Daniel, a Salomó, jueu de Girona, el domini directe sobre una vinya situada a la parròquia de Sant Feliu de Girona, al lloc anomenat Les Planes, establerta a Guillema de Miralles, pel preu de cent quaranta sous barcelonins ​
Sin derecho de autor - restricciones contractuales Sin derecho de autor - restricciones contractuales

Localització

Ítems relacionados

Mostrando ítems relacionados por título, autor o materia