Gramàtica catalana de Pau Cardellach i Busquets

Esborrany de Gramàtica catalana de Pau Cardellach i Busquets

Còpia digitalitzada del manuscrit perdut de la 'Gramàtica catalana' de Pau Cardellach i Busquets (1814-1879), que ha estat objecte d'estudi a la tesi d' Olga Fullana, 'La gramàtica inèdita de Pau Cardellach i Busquets', disponible a http://hdl.handle.net/10803/398239

Aquest manuscrit fou descobert per un llibreter de vell a Palma de Mallorca, i ofert a la Universitat de Girona. El Dr. August Rafanell del Departament de Filologia i comunicació i membre de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona, fou el responsable de les gestions de l'adquisició del manuscrit entre 2004 i 2005.

Com comenta Olga Fullana a la seva tesi es tracta una obra inèdita de la qual només existeix una còpia, manuscrita, avui dipositada a la Biblioteca de la Universitat de Girona, i d’una de les primeres obres que van intentar descriure des del punt de vista gramatical la nostra llengua, i que ha restat del tot desconeguda per part de la ciència filològica catalana.

Pel que fa a la descripció del manuscrit, no es tracta d'un manuscrit unitari, sinó que es poden diferenciar tres blocs ben delimitats, que l'autora de la tesi va anomenar A, B i C. En dipositar la còpia d'aquest esborrany de gramàtica al repositori digital de Fons especials de la Biblioteca de la Universitat de Girona - DUGiFonsEspecials- s'ha tingut en compte aquesta divisió en tres parts.

 

Gramàtica catalana de Pau Cardellach i Busquets (1840):

- Bloc A

- Bloc B

- Bloc C