Carta de 1951-06 al Ministre de l'Education Nationale des de Narbona (França)

Mir Fàbrech, Josep
Texto Completo
Compartir
Carta manuscrita de Josep Mir al Ministre de l’Education Nationale per sol·licitar la renovació del seu nomenament com a assistent de castellà al Collège Classique de Jeunes Filles de Narbonne. El document inclou el segell de l’Inspection Académique de l’Aude (14 juin 1951); el vist-i-plau manuscrit i signat de la Directora del Collège (Narbonne, 11.6.1951); i una anotació manuscrita i signada de l’Inspecteur d’Académie sobre el procediment de les propostes de nomenament (Carcassonne, 14 juin 1951) ​
Protegido por derecho de autor Protegido por derecho de autor