Carta de 1951-06 al Ministre de l'Education Nationale des de Narbona (França)

Mir Fàbrech, Josep
Share
Carta manuscrita de Josep Mir al Ministre de l’Education Nationale per sol·licitar la renovació del seu nomenament com a assistent de castellà al Collège Classique de Jeunes Filles de Narbonne. El document inclou el segell de l’Inspection Académique de l’Aude (14 juin 1951); el vist-i-plau manuscrit i signat de la Directora del Collège (Narbonne, 11.6.1951); i una anotació manuscrita i signada de l’Inspecteur d’Académie sobre el procediment de les propostes de nomenament (Carcassonne, 14 juin 1951) ​
In copyright In copyright