Conditions d’ouverture des cours de langues étrangères

Share
Document mecanoscrit que detalla les condicions d’obertura de cursos de llengües estrangeres. Emès per la Direction de l’Enseignement du 1er Degré i adreçat als Inspecteurs d’Académie. Signat per M. Sorre, Directeur de l’Enseignement du 1er Degré. Al final del document, anotació manuscrita, signada per l’inspector de primària (Narbona, 6-12-1946), que informa que aquestes condicions han estat transmeses a Josep Mir i Josep Vilalta, en relació a la seva petició de cessió d’aules per fer classes als fills dels immigrants ​
In copyright In copyright