Conditions d’ouverture des cours de langues étrangères

Text Complet
Compartir
Document mecanoscrit que detalla les condicions d’obertura de cursos de llengües estrangeres. Emès per la Direction de l’Enseignement du 1er Degré i adreçat als Inspecteurs d’Académie. Signat per M. Sorre, Directeur de l’Enseignement du 1er Degré. Al final del document, anotació manuscrita, signada per l’inspector de primària (Narbona, 6-12-1946), que informa que aquestes condicions han estat transmeses a Josep Mir i Josep Vilalta, en relació a la seva petició de cessió d’aules per fer classes als fills dels immigrants ​
Protegit per dret d'autor Protegit per dret d'autor