[Document de nomenament provisional, presa de possessió i cessament de Josep Mir Fabrech com a mestre de l’escola nacional de Manresa]

Share
Fotocòpia del document oficial que inclou el nomenament, la presa de possessió i el cessament de Josep Mir Fàbrech com a mestre provisional de l’escola nacional de Manresa. Cessa de plaça per ocupar la plaça en propietat. El document està mecanoscrit i signat pel Jefe de la Sección Administrativa de Primera Enseñanza i pel President i el Secretari del Consejo Local de 1ª Enseñanza de Manresa ​
In copyright In copyright