[Document de nomenament provisional, presa de possessió i cessament de Josep Mir Fabrech com a mestre de l’escola nacional de Manresa]