Postal de [s.d.] a Neus Salazar des de Palma de Mallorca

Bertrana, Aurora
Share
Aurora felicita la seva mare pel seu sant i explica que ja ha après a nedar. Comenta que està entusiasmada i assegura que Mallorca és un país ideal ​
​Tots els drets reservats