00:00/00:00
​13-01-josep-mir.mp3
​13-02-josep-mir.mp3
​13-03-josep-mir.mp3
​13-04-josep-mir.mp3
​13-05-josep-mir.mp3

Entrevista a Josep Mir Fàbrech

Mir Fàbrech, Josep
Compartir
Entrevista amb Josep Mir Fàbrech relacionada amb els seus records de l' Escola Normal de Girona, de l’Escola Normal de la Generalitat, de la seva etapa de pràctiques i la seva experiència com a mestre, de les colònies escolars a l’ estiu, de les tensions polítiques entre els mestres, de la seva experiència al Front, dels barracons de la cultura i les companyies de treballs als camps de concentració, de la seva experiència com a assistent d’espanyol i d'altres companys mestres exiliats a França ​
​Tots els drets reservats