Avís legal

Aquest lloc web, amb adreça DNS dugifonsespecials.udg.edu, és propietat de la Universitat de Girona amb CIF Q-6750002-E i amb seu social a: Plaça Sant Domènec, 3. 17004 Girona
L'objectiu d'aquest web és fer pública qualsevol informació relacionada amb aquest servei, un repositori institucional que conté en format digital fons personals i col·leccions especials de personatges rellevants de la vida pública i intel·lectual, la ciència, la història, la filosofia i les humanitats, posant-los a l'abast de tothom per millorar l'accés al coneixement i la investigació dels nostres estudiants i professors.
  • Cobreix la informació sobre el DUGiFonsEspecials: què és, les novetats, etc.
  • Ofereix la possibilitat de cercar i consultar en línia la documentació continguda en el DUGiFonsEspecials.
Tots els continguts, incloent-hi els textos, les imatges i qualsevol altre material són propietat de la Universitat de Girona, o de tercers que n'hagin autoritzat l'ús.
Els autors mantenen els seus drets sobre els materials i només atorguen a la Universitat de Girona el permís per difondre'ls a través del DUGiFonsEspecials en les condicions establertes per la llicència d'ús que els acompanya.
En cas que no s'indiqui el contrari -amb la inclusió d'una llicència Creative Commons-, els materials inclosos en el DUGiFonsEspecials estan subjectes a les condicions d'ús que s'estableixen d'acord amb l'article 31.2 de la Llei de Propietat Intel·lectual: els materials i documents només poden ser reproduïts per a ús privat de l'usuari sense autorització de l'autor, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o recerca i no sigui utilitzada amb fins lucratius.
En la utilització o cita de parts dels continguts és obligat indicar el nom de la persona autora.
Qualsevol acte de reproducció, comercialització, comunicació pública o transformació total o parcial del web no autoritzat prèviament necessita el consentiment exprés i escrit de la Universitat de Girona.
La Universitat de Girona no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no depenguin de la Universitat.