Articles

Recull d’articles de la secció “Ideari bàrbar”, que Prudenci Bertrana va publicar al diari La Publicidad entre el 14 de juny 1920 al 28 abril de 1922. S’hi inclouen 3 articles manuscrits, íntegrament de la mà de l’autor, 48 transcrits per una copista, amb afegits i/o correccions de l’autor i 47 de preparats, amb la versió impresa retallada i enganxada sobre paper, que poden incloure anotacions i/o correccions de l’autor. És possible que la intenció del recull fos una posterior utilització d’altres obres o la selecció per a la seva publicació en format llibre.


Per a més informació: Portell, Carmina. Ideari barbre (El Poble català, 1914), Ideari bàrbar (La Publicidad, 1920-1922) de Prudenci Bertrana [Manuscrit] : introducció a l'estudi i edició crítica. dirigit per Joaquim Molas. 1999, (Treballs de recerca de doctorat (Universitat de Girona. Departament de Filologia i Filosofia).


S’hi inclouen també 5 articles manuscrits de copista, de la secció “Impromptu”, que Prudenci Bertrana va publicar a La Veu de Catalunya entre el 4 d’octubre de 1922 i el 12 de juliol de 1936 i un altre hològraf que integra un article retallat sobre l'obra de teatre “El comiat de Teresa”, que serveix com a guió d’una presentació que en fa l'autor. 

Íntima

Text open access

57475

Text open access

L'ambaixador

Text open access

L'impostor

Text open access