Carta de 1986-11-18 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Ortega Villalobos, Julio
Share
Ortega Villalobos escriu a Ferrater per explicar-li que té la intenció de fer un estudi sobre l'estada de Ferrater a Xile. Li explica quines raons l'han portat a voler fer aquest treball i que els professors Aranguren i Muguerza l'han animat a tirar-lo endavant i a escriure-li per comunicar-li-ho. Li adjunta l'avantprojecte del seu estudi i li demana la seva opinió (abans d'una data concreta, ja que vol demanar un ajut econòmic per poder realitzar aquest treball) ​
In copyright In copyright