Carlos V y el Mediterráneo occidental

Vicens Vives, Jaume
Share
Guió de la conferència sobre la figura de Carles Vè i la seva política a la mediterrànea, amb motiu de la commemoració de la mort d'aquest rei ​
In copyright In copyright