Problemas del dominio catalanoaragonés en el Mediterráneo

Vicens Vives, Jaume
Share
Text manuscrit dels principals punts de la conferència "Problemas del dominio Catalanoaragonés en el Mediterráneo en el siglo XV" i un díptic amb el programa de les "Conferencias sobre Historia del siglo XV", organitzades per la Delegación de Barcelona-Escuela de Estudios Medievales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Al cantó de cadascuna de les conferència del programa imprès hi ha una anotació manuscrita amb la data de la xerrada ​
In copyright In copyright