Les relacions entre el papat i catalunya a la segona meitat del segle XV

Vicens Vives, Jaume
Share
Text manuscrit, en 5 fulls solts mida quartilla a una cara, del guió de la conferència titulada "Les relacions entre el Papat: Catalunya a la segona meitat del segle XV", sobre el Papat i la religiositat de la Catalunya del segle XV ​
In copyright In copyright