La ruptura del mundo pirenaico a principios del siglo XVII

Vicens Vives, Jaume
Share
Esborrany manuscrit de la conferència "La ruptura del mundo pirenaico a principios del siglo XVIII"", sobre historiografia francesa i la crisis del segle XVII que Jaume Vicens Vives pronuncià a l' Institut Francès de Barcelona ​
In copyright In copyright