Atzar, història i ficció

Vicens Vives, Jaume
Share
Text manuscrit encapçalat pel títol "Atzar, història i ficció" sobre els conceptes de l'"atzar" i la "ficció" en l'explicació dels fets històrics ​
In copyright In copyright