Coyuntura económica y reformismo burgués: dos factores en la evolución de la España del Antigup Régimen

Vicens Vives, Jaume
Share
Versió manuscrita d'un text sobre la crisis de l'Antic Règim a Espanya i Catalunta i el reformisme burgés ​
In copyright In copyright